PROJEKTY

Fundacja realizuje swoje cele, m.in. poprzez:

  1. realizowanie projektów ukierunkowanych na rozwój społeczno-gospodarczy, edukacyjny, oświatowy i kulturalny obszarów wiejskich,
  2. realizowanie i projektowanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),
  3. ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
  4. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu komunikacji społecznej,
  5. wymiany międzynarodowe, wizyty studyjne,
  6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Obecnie realizowane projekty to:

1. Cykl webinarów adresowanych do mediów lokalnych.

2. Projekt partnerski wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych w zakresie promocji pakietu "Dostępność plus"

3. Projekt partnerski z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie umożliwienia odbycia praktyk studenckich w mediach lokalnych.

4. Projekt partnerski z Forum Mediów Polonijnych dotyczący organizacji Kongresu Mediów Polonijnych 2020 w formule online.