WŁADZE

Fundatorzy: 

  • Grupa Tipmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
  • Piotr Marek
  • Marta Smulkowska-Marek

 

Prokurent i Dyrektor Wykonawczy: 

  • Marcin Stachyra

 

Organami Fundacji są: 

  • Zarząd Fundacji,
  • Rada Programowa.