Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 19 maja 2024 09:22

Działania

 

Fundacja realizuje swoje cele, m.in. poprzez następujące działania:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji,
 2. organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 3. organizowanie i prowadzenie doradztwa gospodarczego, rolniczego, prawnego i finansowego,
 4. opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych,
 5. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarach zgodnych z celami Fundacji
 6. promowanie i organizowanie wolontariatu
 7. realizowanie projektów ukierunkowanych na rozwój społeczno-gospodarczy, edukacyjny, oświatowy i kulturalny obszarów wiejskich,
 8. realizowanie i projektowanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),
 9. ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
 10. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu komunikacji społecznej,
 11. wymiany międzynarodowe, wizyty studyjne,
 12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 13. prowadzenie działalności gospodarczej, z której wpływy będą przeznaczane na realizację celów statutowych.

Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność zbieżną z działalnością statutową Fundacji.
 

Podziel się